Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke wijze van bewerking en bemesting dienden te worden toegepast om ze wederom productief te maken.

En dit is dan ook geschied.

Bacteriologen werden aangesteld, daar reeds algemeen de meening bestond, dat door hun onderzoekingen de oorzaak van en middelen ter bestrijding van de serehziekte gevonden zouden kunnen worden.

Door dr. Kamerling werd geleid het onderzoek naar het wortelrot of de dongkellanziekte en alweer door vrijwillige bijdragen van verschillende fabrieken werd het mogelijk, dien veel kostenden en extra-arbeid te laten verrichten.

Menigeen zal zich herinneren hoe in 1895 professor Hugo de Vries in »De Gids« de proefstations voor suikerriet op Java besprak.

Hij toonde er in aan, dat geheel zelfstandige ontwikkeling van suikerriet-cultuur en fabricage het eenige middel was om de concurrentie van suikerbiet te weerstaan.

Door samenwerking van wetenschap en practijk is dit bereikt. Aanvankelijk waren de verwachtingen der fabrikanten te hoog gespannen. Men bereikt niet in een paar jaar wat Europeesche proefstations en suiker-laboratoria na een inspanning van een halve eeuw bereikten!

Maar dra werd meer en meer gewonnen en verkregen. Het onderzoek der rietvariëteiten begon verrassende, verblijdende uitkomsten te geven.

Men vond door natuuronderzoek de tot nu toe onbekende oorzaken van kwijning van de plant, van armoede van den grond. Men liet de verschijnselen getuigen en een oogst van ervaringen werd opgehoopt. Plantkundigen, zoölogen en scheikundigen vormden krachtige driemanschappen. Men ontdekte hoe de beschadiging van riet door insecten ontstond en bestreden kon worden.... welke ziekten door parasieten veroorzaakt werden...

Sluiten