Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cheribon.

133 Nieuw Tersana Tjilidoek 136 Soera winangon Cheribon

134 Karang Soewoeng Cheribon 137 Djatiwangi „

135 Sindang Laoet Cheribon 138 Kadhipaten Soemedang

Krijgt men dus niet eenig denkbeeld van de krachtige wijze waarop in Tropisch Nederland gearbeid wordt?

DE SUIKERFABRIEK.

Meer dan één suikerfabriek heb ik gezien en steeds met

onbeperkt genoegen! Over mélasse-ontsuikei'ing en allerlei procédés spreek ik mede, precies als of ik er verstand van had! Deftig kan ik verklaren dat de oprichting van meer spiritusfabrieken wenschelijk is, opdat de onverwerkbare stroop van alle fabrieken mocht opgekocht en gebruikt worden!

Ik spreek van dun sap en dik sap, hun chemische zuivering en filtratie met een overtuiging, die voor oningewijden verbergt dat al wat ik vertel natuurlijk erg dun sap is.

Ik weet er echter iets van. Want de administrateurs en »chemikers« — gelijk ze hier genoemd worden — zyn zulke knappe en degelijke mannen, die zoo duidelijk uitleggen en verklaren, dat men de hoofdzaak wel begrijpen moet.

Soms vroeg ik mij af: wordt door de werkgevers in Nederland wel genoeg gewaardeerd wat hun ondergeschikten hier doen in de hitte van loodrechte zon en zij waarts uitstralende ketels ?

Want die mannen denken, nemen proeven, brengen verbeteringen, zyn onvermoeid ik vind dat zij een keurkorps

vormen, dat Nederlandschen geest tot eer is. Een suikerbond moest onnoodig zijn tot bescherming der belangen van zulke intellectueele werkers.

Sluiten