Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p het Congres werd verder door mannen als prof. Stoklason, Dupont, Deutsch, Ahland, Sedgwick en als de president van het Congres Molnoury, telkens met groote waardeering en achting gesproken van het werken en streven der voormannen van Java's suikerny verheid. Zy hebben gemaakt, werd verklaard, dat nergens ter wereld die industrie op strenger wetenschappelyken grondslag werkt... Zy hebben zulk een wetenschappelijk tijdschrift als Het Archief en zulk een vooruitstrevende vereeniging als het Syndicaat.

Met nationale fierheid nam ik kennis van die waardeering. Zij moge in Nederland algemeen doen beseffen, hoe onze broeders in Tropisch Nederland vaderlandsche degelijkheid en werkkracht tot eere zijn.

Het zéér hooge standpunt dat de suikercultuur en suikerfabricatie in Nederlandsch-Indië bereikt heeft, wordt echter bijna al te warm gewaardeerd in het buitenland.

Wij hoorden van fabrikatie-chefs, die, dank zy Japansche

aantrekkingskracht, uit Java zijn gestoomd naar Formosa, om

aldaar den Japanners onze methode van fabrikage te leeren.

Ik ontmoette in den Oosthoek een Japanner, die my in korte

zinnetjes hortend Engelsch verteld, dat Formosa een tweede

Java worden moest. Wellicht is dit een klein geel gevaar voor onze witte suiker.

Maar ik geloof dat onze knappe suikermannen en onze vruchtbare Javagrond met goed gevolg de aanvallen zullen blyven afweren van bietsuiker, sereh en Japansuiker,

„Car nous devons un culto u tout grand souvenir,

Et <jui croit au passé doit croire a 1'avenir".

Sluiten