Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar komen ze aan, de tjellings, de wilde zwijnen! Met hun haaktanden woelen ze den grond om en graven de jonge palmen uit. Ze vernielen en treden alles plat en in troepen bewegen ze zich, grof knorrend, voort.

Versperringen van prikkeldraad beschermen zooveel mogelijk het jonge palmwoud. Maar over heuvelachtig terrein is dit ijzerdraad niet gemakkelijk te spannen. Eindelooze waakzaamheid is noodig tegen de tj ellings en tegen de klapper-torren.

Voorwaar, wanneer de pionier — een ryzige man tusschen rijzige boomen! — voortschrijdt onder de kronen der vedervormige bladeren, welke de eerst licht-groene, later bruine vruchten bedekken, dan moet hij door triomfeerend veroveraarsgevoel gesterkt worden. En hij gaat verheugd naar de schuur, waar kunstmatig het witte vruchtvleesch der rijpe vruchten gedroogd wordt tot copra. En hij wrijft zich de handen als de copra doorzichtig wordt, doorzichtig als albast.

Terwijl de jonge kokospalmen groeien, is onze pionier begonnen aan het werk dat zyn plantage, hoop ik, tot een dorado maken zal. Toekomstmuziek wekt de avondwind in de toppen der sierlijke boomen, die hem eens loonen zullen voor het hoopvol mannenwerk van jaren.

Ziet die mooie gelederen eens van frissche jonge rubberboomen.

Drie soorten plantte hij uit, maar het liefst zyn hem de hevea-Brasiliensis, die de kostbaarste caoutchouc opbrengen. Op geheel schoongekapt en bewerkt terrein, dat goed gedraineerd is, groeien ze op in het volle zonlicht. Eerst spichtig en slechts met een bladerenpluimpje als kroon, vormen ze na eenigen tijd parasollen van loof boven elkander, en hoe grooter de afstand tusschen die groene p a j o n g s is, des te meer tevreden is de pionier. Eerst later komt de vertakking.

Hij won zyn boomen uit Valombrosa-zaad, ingevoerd

Sluiten