Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontberingen en avonturen eer het gezin van den pionier zoo ver gekomen was, als het nu is.

En dan vertelt de vrouw des huizes mij, hoe eenzaam het was in de rimboe, en hoe ze, toen ze pas in de bungalow waren, 's nachts beroofd werden van al hun geld en sieraden.

Een bende misdadigers had dit gedaan! Toen de pionier, zyn vrouw en zyn bedienden uit een diepen slaap ontwaakten, vonden ze het huis leeggeplunderd. De ketjoeboongbloem, de bloem der verdooving, was te hulp geroepen. De dieven hadden fijn stuif poeder van die bloem gemaakt, uit een peperhuisje door een lang riet, dat zij in openingen van het bamboe-vlechtwerk der kamers gestoken hadden, geblazen boven de hoofden van al de slapenden, die daardoor een paar uur lang verdoofd waren. Niets van het gestolene kwam terecht. De dieven werden niet gepakt. Eerst nog stal de bende bjj meer dan een administrateur. Toen verspreidde ze zich en verdween.

Maar sinds wordt eiken nacht gewaakt door wachters, die gecontroleerd worden.

In de rimboe moet men waakzaam zijn.

— »En hoe vervoert uw man de producten ?« vroeg ik.

— »Wij hebben niet ver af een rivier, die uitmondt in zee. Om te ontdekken of die stroom geheel bevaarbaar was, maakte mijn man een vlot, waarop hij twee lange stoelen vastspijkerde. Hij nam mede eetwaren, koude thee, chinine, kajapoetolie tegen muskieten en zakte met een bediende in twee etmalen de rivier af. Alles ging goed. Hij kan nu, als de heveas volwassen zijn, de rubber vervoeren langs den zijtak bij ons naar de groote rivier en de zee.«

Bravo, Pionier!

Maar nog was ik niet tevreden. Van een avontuur had ik gehoord, dat bewees hoe ontoegankelijk soms de bungalow in de rimboe is.

Sluiten