Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den hemel zijn veel sterren.

'k Heb slechts één waringien boom,

Op de wereld zijn veel incnschen.

Maar slechts één, van wien ik droom.

En uit de voorgalerij van het vriendelijk verlicht tehuis van den pionier klonken een zacht piano-accompagnement en een zielvolle mezzo-sopraan.

Indigo en een klarinetspeler.

Een dag of wat geleden ben ik van Oost-Java langs rijstvelden en indigovelden gespoord naar het hart van middenJava, naar de vlakte van Solo, die door den Merapi en den Merbaba begrensd wordt. Een lange hooge brug voerde ons over de rivier en zoo bereikten wij Soerakarta, dat dezen offlcieelen naam alleen bij gewichtige gelegenheden voert, en ons als Solo vriendelijk maar ernstig een glimlach gaf. Ernstig, waardig, deftig! Het donkerblauw van indigo-land drukt de stemming uit. Niets als donkerblauw en donkerbrons toonen de sarongs van Solo, die even klassiek van patronen zijn als de sobere edele vormen der oude Javaansche kunst, waardoor Solo zich onderscheidt tot in danskunst, krissen en kleeding toe!

Dat blauw bracht mij het Amsterdam mijner jonge jaren in herinnering. Er was een straat tusschen Singel en Heerengracht (ik geloof de Driekoningsstraat) die naar het kantoor van een makelaar in indigo voerde. En de straatsteenen waren daar blauw evenals de handen en de schoenen der mannen, die de donkere verfstof vervoerden. Ook in Solo, zoo op als in de straten en aan 't station, glansde er overal blauw in de zon.

Professor Baeyer, een der toovenaars van de scheikunde in München, tooverde synthetisch kunstmatige indigo en concurreerde wetenschappelijk met de natuur van Midden-Java. Maar

Sluiten