Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitoefening van allerlei rechten, die den Japanners in een ommezientje verleend zijn, zoodat Javaansche Chineezen in Formosa grond koopen om als Japanners terug te komen, hier rechten ei schend. Ik zou hen als Nederlandsche Indiërs willen beschouwd zien: Ten eerste omdat het billijk is... ten tweede om een stekelige uitlanders-quaestie te voorkomen, als Japan b.v. in een overmoedige bui zich eens als beschermer opwierp van zyn meerdere, en voor China gelijke rechten als voor zich zelf eischte.

De Chineezen zyn gelukkiger by ons dan in hun vroeger

vaderland ze genieten rechtszekerheid vinden rijke

bronnen van bestaan ik zou hen aan ons willen verbinden ik zou hun de Nederlandsche onderwijzers willen geven,

die ze reeds sinds lang vroegen voor de door hen opgerichte schoolvereeniging.

Onze regeering weigerde die. Waar was haar wijsheid? haar voorzien? haar profetische blik?

Wat geschiedde? Nu geven Engelschen uit de Straits Settlements op die scholen onderwas... in het Engelsch! Nu inspecteert een mandarijn uit Peking de scholen in plaats van een Nederlandsch deskundige! Regeeren is voorzien!

En vele ambtenaren zijn bijna uitsluitend ambtenaren, dus routine-menschen. Ze voorzien, ik wil niet zeggen: nooit, maar ik wil zeker zeggen: bijna nooit.

Krachtig werd ik overtuigd, dat alles er voor pleit om zonder uitstel onze Nederlandsch-Indische Chineezen als onderdanen van H. M. de Koningin van Nederland in het Oosten te behandelen.

Er zijn groote bezwaren. Ik ken ze. Ook zjjn er veel vooroordeelen te overwinnen. Maar een en ander, dat wij den Chineezen verwijten, is onze eigen schuld. Met een knappen Engelschman, die Java goed kent, besprak ik de quaestie. »The Chinese are the making of Java«, zeide hij.

Sluiten