Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zag die afzichtelijke vestingen der dooden op al de mooiste plaatsen van Java. En kijkt eens om u heen naar den liefelijken krans van heuvelen, welke Semarang tot de door natuur meest bevoorrechte streken van Indië doen behooren.... overal ziet gij u aangrimmen van de toppen der schoone bergen, welke om paleizen en villa's roepen, die spelonken, waar doode Chineezen zijn bijgezet.

De aarde is voor de levenden! De dooden mogen niet de lange eeuwen door de levenden hinderen en binden. Belet moet worden, dat jonge steden in haar heerlijke ontwikkeling gestuit en belemmerd worden door de schansen en reduiten van het omcirkelende belegeringsleger der doode Chineezen.

Advocaten der Chineezen beweren, dat in China de Boxeropstand veroorzaakt werd door den toorn der orthodoxen tegen levende Chineezen, die de dwingelandij der doode Chineezen in hun graven moede geworden waren. Ik deed navraag, maar verkreeg geen bevestiging van deze mededeeling! In elk geval wordt in het zich ontwikkelend China tegenwoordig bij den aanleg van spoorwegen enz. geen rekening meer gehouden met de privileges van oeroude graven. In China worden ze verplaatst!

Maar in elk geval: ik vraag dit niet eens bij Semarang.

Waartegen ik alleen waarschuw is tegen afstand aan Chineezen van verderen grond in en vlak bij de stad. Ik zag hedenochtend weer een nieuw graf bouwen. Wie gaf vergunning? Bovendien is er, volkomen onbegrijpelijk, besloten tot verkoop van het Residentie-erf— eene onvergelijkelijk schoone plaats voor bouwterrein en voor uitbreiding der stad op gezonden grond. Geen plaats kan ik vinden in myn brieven om de lijdensgeschiedenis te vertellen van de sanitaire hervormers, die hulpeloos moesten toezien, dat dit onwijze plan tot verkoop gemaakt werd te Semarang en goedgekeurd werd in Batavia en 's-Gravenhage!

Sluiten