Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelukkigste plek, zegt een Chineesch boek over Hong Soei, is als een zedige maagd die de afgescheidenheid bemint en de stilte.

„Op een volkomen vlakken grond en op monotone steilten met scherpe hoeken is 't slechte Hong Soei.

„Behalve deze „draak"- en „t|jger"-invloed is zeer belangrijk de invloed der sterren en planeten. Een wal of huis, opeens voor een graf geplaatst, zóó dat de influenceerende planeet of ster er door bedekt werd, zou de Hong Soei geheel bederven.

„Maar 't is noodig, nog eens tot den draak en den tijger terug te komen. De Chinees veronderstelt in de natuur een tweevoudigen levensadem, welke ademen — mannelijke en vrouwelijke — het leven in stand houden. Die adem gaat zoowel door den hemel als door de aarde. De azuren draak en de witte tijger zijn eigenlijk maar emblemen, die de subtiele invloeden aanduiden van den levensadem van 't oostelijk (man) en 't westelijk (vr.) deel van 't firmament. Overal waar de adem der natuur gaat, ig dat zichtbaar aan eenige verheffing van den grond.

„De draak heeft een lichaam en leden, zelfs aderen, die van zijn hart, het centrum, afioopen in den vorm van hellingen of heuvelketenen. Als regel wordt een accumulatie van levensadem verondersteld bij het middel van den draak, terwijl het bij de ledenmaten uitsterft. Op een afstand van 20 li. (6 Eng. mjjlen), wordt die adem zwakker. Bij den tijger evenzoo. Omliggende heuvelen en open ruimten bestemmen op allerlei wijzen — uitlegging zou te ver voeren — de kracht van dien levensadem,

„Maar niet alleen zijn er levengevende ademen in den grond, ook giftige. Overal waar iets, een heuvel of een huis, opeens steil oprijst, of waar de grond grof-knoestig is of met sterke Ijjnen in eens in de hoogte gaat, is een giftige adem. Over 't algemeen zijn alle rechte lijnen gevaarlijke invloeden, maar de grootste ramp is, als een rechte lijn recht op de plaats afkomt, waar het graf ligt. Al ligt een graf nog zoo gunstig in een golvende hoefijzer-bocht van draak en tijger, maar in de verte wijst een bergljjn recht naar die plaats toe, dan is de Hong Soei bedorven en de plaats gevaarlijk, 't Zelfde zou 't geval zijn als zoo'n lijn niet op 't graf afkomt, maar recht door het front van de omgeving er van ging. Die lijn zou dan een doodelijken adem medebrengen, rampspoedig voor het nageslacht van den doode, die in het graf ligt begraven. Ook onbegroefde,

Sluiten