Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het onze doet dit niet op den duur.

De ergste ziekte in proeftuinen op Java is de ziekte, die in plantenkassen als »wegsmeulen« bekend is.

Is dit niet, wat in die warme plantenkas van Insulinde geschiedt als het Europeesche ras te veel zyn bloed mengt met het Indische?

Eenige uitnemende mannen en vrouwen zeker... maar op den duur?

Wist ik geen remedie, ik zou zwegen.

Nu bid ik ernstig alle ouders: doet toch al het mogelijke om uw zonen gehuwd naar Indië te zenden. Geen opoffering, die dit mogelijk maakt, is te groot. Kegeering, help mee. Gy vrouwen, die leidt het machtige nieuwe vrouwenleven, helpt mede... begrypt! Wy blyven heerschen in Indië door dat springty van jong Hollandsch bloed, dat jaarlyks naar de Tropen opstygt. Maar laat toch vooral evenveel vrouwen als mannen naar Indië gaan! Dit geschiede bovenal terwille van het vaderland!

Dr. Kohlbrugge meent, dat het degeneratie-proces der indoEuropeanen, der »blij vers«, niet te stuiten is en dat de blijvers ten slotte metamorphoseeren in Javanen. Doch de schrijver, die de »Ups and Downs van personen en zaken« onlangs in Het Vaderland besprak, is hoopvoller en meent dat een krachtige ontwikkeling van het lager onderwijs en de ruimere gelegenheid om te profiteeren van goed middelbaar en degelyk vakonderwys het den blyvers mogelyk zullen maken het verloren terrein te herwinnen.

Hiervan zeide de schrijver van de belangwekkende Indrukken van den dag in het Weekblad voor Indië: «Zeker, ik ken Indische families, waar een »up« valt te bespeuren, waar de kinderen 't wellicht verder zullen brengen dan de ouders, doch by de meesten zien we een fullspeeddown. De blyvers, vooral indien ze getrouwd zyn met geheel of half

Sluiten