Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een steen is onvermurwbaar, daar geen enkel persoon een steen met de hand kan murwen.

Nu volgen antwoorden geschreven door adspirant-ambtenaren bij een spoorwegonderneming:

De ingewikkelde zaak werd buiten alle verwachting in enkele dagen door den scherpzinnige berooid.

De soldaten hebben een drijfveer noodig om de paarden over de rivier te voeren.

Men gevoelt zich overal erg verzwakt over de ledematen en dat het wel noodig is zich flink te verkrachten met sterk voedsel.

Weshalve wege men naar huis gaande, begon het te regenen.

De eigenaar van den toko begaf den kassier zelfvertrouwen het geld te bewaren.

De voorbarige man was gisteren met zijn voorbarige dingen overladen.

Wees toch niet zoo voorbarig zei een vader tot zijn zoontje, die uit school kwam.

De koetsier sprong uit den wagen en brak zjjn been, weshalve ik hem verboden had.

De klerkentraktement wordt door den chef zich bepaald tot 120.

De arme vrouw kermde van honger op straat, doch haar smeekenging was hulpeloos.

Ik vertrouw die man zelfs niet, dat hij zwemmen kan, als ik er bij ben.

De sneltrein is in de verdwaalde spoor terecht gekomen.

Daar het bootje anders zal zinken, heeft de jongen er een drjjfveer aan gemaakt.

De jongen zette de tering na de nering aan dat meisje.

De gulzige jongen werd beroerd door veel mangas.

Ik vertrouw mij zelfs eigen niet, dat mijn zinnen goed zijn.

De jongen zat op de brug — een bandiet kwam bij en hem heeft z'n horloge gehuicheld.

IJs vaneen nacht = niet spreken over pas geleden leed.

Niet over ijs van een nacht = niet denzelfden weg volgen.

Tot het aandienen van een muur laat men de zeilen in de voorgalerjj zakken.

Sluiten