Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zon leeren ontzien, die ik niet kende. Zulk een geweldige, doordringende macht als ze hier uitoefent!

Daarom juist vind ik opmerkelijk de levenskracht en karakterkracht, waarmede zoo velen hier het klimaat weerstaan. Alom vind ik beschaafde mannen en vrouwen, velen goed op de hoogte van kunst en letterkunde en maatschappelijke ontwikkeling in Europa— ze lezen, ze pogen levend te houden hun belangstelling in wat in wording is zoo in Europa als in Azië.

Ik vind dat vele in Nederland geborenen, die hier sinds langen tijd leefden en werkten, gelijken op de piano's van W. Naessens. Het mechanisme is in Europa klaargemaakt, maar op Java kwam de buitenkast van zonnig bruin djatihout er om, en deze houdt het binnenste gaaf en goed. Nu laat het politoer niet los. Geen witte mieren en boekoeks bederven het fijnbesnaarde speeltuig. De hitte doet het niet barsten.

En soms geeft het een schoon en diep geluid, dat tot het hart spreek.

Voorwaar, ons ras toonde ras in Indië.

Want de warmte mat af en al viel ze mij bijzonder mede, toch ging het slapen in de eerste dagen vrij moeilijk.

Zoo'n Indisch ledikant!

Het suggereert geen slaap! Een breede naakte witte vlakte, zeer hard tusschen muskietengordijnen.... een hoofdkussen en anders niets! O, die bedden zyn zoo hard voor ons verwende Westerlingen, en dan is 'tzoo weinig knus, daar te gaan liggen op een harde matras, zonder dekens om over zich heen te trekken. Men gaat op bed liggen als een hond, die zich omkrult op een haardkleedje.

En dan, door de witte muskietengordijnen omgeven, is het in de vochtige lucht van de kust-plaatsen soms zwoel, en week warm. Wij hooren reuzenvleermuizen met een basstem dreigen.... Wy hooren groote hagedissen, die starende, mesmeriseerende

Sluiten