Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geneesheeren met werk, dat ze niet afkunnen, al had de dag 48 uren.

Niets is gemakkelijker dan uit Batavia te decreteeren

dan te gelasten dat alom het recht op vrjje geneeskundige behandeling, op gratis verstrekking van geneesmiddelen uitgebreid worde

lk gaf ze liever goed drinkwater dan gratis arsenicum en chinine.

Door de wisseling der moessons veranderen de hygiënische omstandigheden hier overal jaarlijks op dezelfde wijze. Maar in alle moessons werken twee oorzaken tot levensbehoud:

doelmatige afvoer van afvalwater volstrekt reine toevoer

van drinkwater rechtstreeks in de huizen!

Maar die heeft men alleen in Soerabaja!

En nog meer!

In de hoofdstad van Suikerland kan men bewonderen de uitnemende constructie van de prises d'eau, waardoor het levenswater voor verontreiniging behoed wordt.

Dat is Europeesch wetenschappelijke reinheid, aseptische zindelijkheid!

Maar elders drinkt men artesisch water, dat in open petroleumblikken gedragen wordt naar de huizen en dat men moet koken eer men het drinkt.

Ik stond hier in Semarang vaak een minuut of wat te kijken bij een der Gould-pompen. Een inlander draait een rad. Door een slang stroomt soms snel, soms langzaam, een scheut water in de open petroleumblikken, waarin dwars een stok geduwd is die tot handvat dient. Tal van koelies staan in de modder, wachtend op hun beurt. Enkelen, zeer enkelen dragen gesloten emmers. Doch petroleumblikken van niet twijfelachtige onreinheid vormen de meerderheid. Stof en vuil vinden al te gemakkelijk toegang en de drager steekt telkens zyn vuile vingers in het water.

Sluiten