Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waterleidingen, die het water van de bergen in de huizen brengen, zijn wat Java's groote steden noodig hebben. Kan daarvoor geen leening gesloten worden?

De coupons van de leening zouden prompt betaald worden, en als winstaandeel kreeg elke gemeente een aantal geredde levens, jonge menschenlevens,veelbelovende f rissche menschenlevens, gered van dysenterie, typhus, cholera!

— «En van waar haalt gij het water?«

Maar mijn lieve lezers, niet Holland, maar Java is frischwaterland, rein-waterland! Java is boordevol drinkwater, volkomen en onbezoedeld. Er is geen drinkwaterland Java gelijk! Hoe dorst het arm hongersnood-Indië der Britten naar onze waterbronnen!

Ziet om u in dit paradijs-eiland! Daar rijzen de prises d'eau, de natuurlijke reservoirs, de oude kraters der vulkanen, diep als meren, als binnenlandsche zeeën!

Daarin vallen equatoriale waterplassen uit gescheurde wolken. Al het water verdwijnt, door zand en puimsteen gefiltreerd. Dus worden de bronnen aan den voet der vulkanen gevoed! Ik meende een ontdekking gedaan te hebben! Waarom niet overal het ideëel rein water door buizen in de woningen gevoerd? Dan bestrijdt men het klimaat! Maar men glimlachte: »Wel natuurlijk, dit weet iedereen...., de oude kraters der vulkanen zijn onze waterreservoirs «

— »Wel, natuurlijk!« maar waarom gebruikt men ze

dan niet?

Wil men weten, hoe de oude vulkanen, hoe de vuur-verspreiders van weleer de frisch-water-verspreiders van heden werden, dan leze men het verslag van den mijningenieur P. M. van Bosse. Hij bracht het te Weltevreden uit in 1902. Het leest als een dichtstuk, gelijk alles wat van geologie ons iets mededeelt!

Sluiten