Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Some say that the age of chivalry is past. The age of chivalry is never past, so long as there is a wrong left unredressed on earth, or a man or woman left to say, „I will redress that wrong, or spend my life in the attempt." Charles Kingsley.

Die woorden van Kingsley mag men beitelen boven alle gasthuizen en boven het hoofdkwartier te Semarang van het leger des Heils.

Er zijn heel wat kloeke en onzelfzuchtige bestrijders van smart en leed overal in Indië.

Maar ik zag, door dien ik vrij lang in Semarang was, aldaar het meest van hun werk, en ik kwam bijzonder onder den indruk van den strijd, dien o.a. de beide stadsgeneesheeren zoo kloek en volhardend voeren tot voorkoming en bestrijding van ziekte.

Veel menschelijke ellende heb ik gezien in gevangenissen en in de twee Stadsverbanden, zooals men in Java de gasthuizen noemt. Welk een aantal zieken aan oog of been zag ik verplegen! Hoe vele operaties waren noodig! Hoe onrustbarend was het aantal krankzinnigen, want onder het zenuwachtige ras der Javanen worden er velen getroffen. Vroeger liepen ze om in de dessa, onverpleegd, een schrik voor velen. Maar nu weet de Javaan, dat hij hen maar heeft op te zenden naar het Stadsverband. Daar moet men ze houden tot er plaats is in de meest overvolle gestichten. En de stadsgeneesheer moet ze dus herbergen, al heeft hij geen plaats. Liefdevol, met al de zorg die mogelijk is, worden ze verpleegd. Omheiningen in de open lucht, met een afdak er bij, zag ik vol van deze ongelukkigen. Het bezoek aan de afdeeling der vrouwen vergeet ik niet licht. Is er op de geheele wereld een tooneel van menschelijke ellende, dat zoo door de ziel snijdt?

Sluiten