Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zijn meer dergelijke instellingen: het zendingshospitaal van dr. Scheurer, te Djokjokarta; het ziekenhuis te Swaroe (vroeger te Kendal Pajak), beide eenigszins op de bovenaangegeven wijze gesubsidieerd, en het diaconessenhuis te Batavia, toebehoorende aan de Vereeniging voor Ziekenverpleging aldaar.

Maar dat is ook ongeveer alles!

Welk heerlijk, nog bijna niet ontgonnen veld ligt hier open voor Nederlandsche en Indische liefdadigheid!

Particuliere vereenigingen kunnen hier meer nut doen dan de Staat. Mocht deze nu slechts het particulier initiatief tot verdere ontwikkeling brengen. Maar op oud-Nederlandsche wyze ga de beweegkracht uit van particulieren. Er is misschien niets aan te wijzen dat beter de toegenegenheid der inlandsche bevolking kan winnen dan particuliere ziekenverpleging!

INLANDSCHE AMBTENAREN.

Er wordt in Indië veel en goed gewerkt voor de opvoeding en het onderwijs der inlanders. Een groot aantal scholen heb ik bezocht en met zeer vele mannen en vrouwen heb ik gesproken, die verschillende overtuiging hadden omtrent de beste middelen om tot het doel te geraken, maar allen met gelijke warmte voor het doel zelf waren bezield.

In Bandoeng o. a. bezocht ik een school voor gewone inlandsche jongens, van welke velen tot inlandsche onderwijzers zullen worden opgeleid, in een gebouw waar alleen zoons van hoofden onderwijs en opvoeding ontvangen. Ik woonde enkele lessen, o.a. die in het Hollandsch, bij. Zeker, het Hollandsch is een moeilijke taal voor hen, maar ze begrepen en antwoordden, langzaam en elk woord met zorg vormend....

Sluiten