Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit zou mij — ronduit gezegd — onzinnig schynen. Ik heb leeren waardeeren, welk een machtig aandeel deze ambtenaren in de werkelijke regeering van het volk nemen. Men kan hen in de eerste tientallen jaren niet ontberen. Poogde men het, dan zou een controleur ten slotte het werk van den adsistentresident moeten doen — zonder zijn titel en bezoldiging — wat zeer onbillijk zou zyn.

Ik resumeer.

Naar mijn overtuiging is tot goed en rechtvaardig bestuur en regeering van Nederlandsch-Indië onontbeerlijk:

1°. dat althans gedeeltelijk in Europa opgevoede Nederlanders onmiskenbaar als regeerders het heerschersras blijven vertegenwoordigen;

2°. dat inlandsche ambtenaren geleidelijk worden onttrokken aan de controle van Europeesche;

3°. dat geen Inlanders benoemd worden tot vervangers van de Europeesche controleerende ambtenaren;

4°. dat men als Europeesche ambtenaren uitsluitend aanstelle personen, die in Europa een behoorlijke maatschappelijke opleiding hebben gehad;

5°. dat regeering en elk die invloed heeft in het vaderland al het mogelijke doe om jonge mannen uit-de meest beschaafde en ontwikkelde kringen in Nederland en Indië weder de heerlijke mannentaak te doen aanvaarden om Indisch ambtenaar te worden.

6°. dat men hen om de vijf jaar verlof geve naar Europa te gaan, om de regeerende ambtenaren voeling te doen houden met hun ras en hun land, om hun wereldkennis levendig te houden, en hen in staat te stellen blijvend als veerkrachtige en geharde vertegenwoordigers van het heerschend ras op te treden.

Wij kunnen buitengewoon goed missen de soort van ambtenaren, in wier tegenwoordigheid men gevoelt wat Alice in

Sluiten