Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de lange, aaneengesloten reeks steile pieken en toppen van het Menoreh-gebergte. Deze zijn met hun grillige fijne spitsen, hun diepe ravijnen en afgronden den Dolomieten gelijk en eveneens een kalksteen-formatie, en deze bergreeks sluit zich aan bij het Zuidergebergte.

Ten Zuiden, op iets grooter afstand, rijzen de vulkanen Merapi en Merbaboe, die aan elkander verbonden zijn, en boven wier woeste kegelwanden en diepe kloven, een witte rookkolom uitwolkte.

En naar al de andere zijden, zoover het oog kan reiken, strekt zich uit de groene vruchtbare vlakte met nat gespiegel van sawahs, rood door het dalende licht, met onafzienbare palmwouden waarin vele dessas verscholen liggen, hier en daar slechts even kenbaar door eenig rood en bruin.

Deze omgeving, zoo machtig en oneindig, past by het ontzaggelijk tempelmassief, zoo breed en hoog en zwaar, gelijk de liefelijke berglonen en blauwe zee van Athene in harmonie zy'n met het witmarmeren Parthenon.

Doch welk een verschil van bezieling en gedachte is er tusschen deze beide kunstwerken! Groot-Azië, veelvoudig Azië adspireert hier.

Deze veelhoekige pyramide van grijze trachiet-lava is een heuvel van zes opklimmende terrassen en omgangen, welke met 432 nissen versierd zy'n, die allen eens een plechtig beeld van Boeddha toonden.

Vier van de lagere terrassen zy'n aan de buitenzijde door ringmuren omgeven. Zoo worden processiepaden gevormd, waarlangs de geloovigen den geheelen bouw konden rondwandelen.

Het bovenvlak heeft drie cirkelvormige terrassen. Daarop staan te zamen 72 kleinere dagobs, welke tralievormig open zijn gewerkt en zittende beelden bevatten.

Het middelpunt en den top vormt een klokvormige koepel,

Sluiten