Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorlogszwaard in handen. En de geloovigen stortten zich midden in den strijd, veroordeelend, gestreng en vaak zonder genade.

Was tegenover deze dwepers het al te passieve en berustende van Bramah's leer de oorzaak van den anders zoo onverklaarbaren, plotselingen en geheelen ondergang van het Boeddhistisch Rijk van Midden Java, van die groote beschaving van weleer?

Of was de kracht van dat volk gebroken, omdat het verloren had de macht om te vertrouwen in dat wat het hoopte ? Omdat het niet langer een gevoel van zekerheid had omtrent dat wat het niet bewyzen kon en wat is geloof anders?

Wij weten het niet. Doch de bouwval getuigt de eeuwen door van het oude geloof.

Steeds zal ik in verbeelding blijven zien, in uren als men denkt en droomt, op wandelingen over de heide en langs de zee den machtigen tempel, die waarschuwt, die geheimzinnig en onbegrijpelijk is, maar daarom te meer tot denken en overwegen en verbeelden dwingt.

Een der groote bouwwerken van godsdienstige kunst spreekt tot geslacht na geslacht op Java's hoogvlakte van een groot beschavingstijdperk, van een machtige evolutie in den menscheljjken geest.

De grootsche tempelbouwval is aan onze zorg en piëteit toevertrouwd!

»Nous maintiendrons!«

IN DE PREANGER.

Alma Tadema hield bij een prijsuitdeeling in South Kensington Museum eens een toespraak tot jonge kunstenaars over den invloed der omgeving en zeide:

Sluiten