Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en oranje hier en daar, ging in optocht voorbij het huis naar de ruime lange lokalen der fabriek. Elk droeg een pak van ongeveer twintig kilo frissche groene bladeren op het hoofd.

In gereed staande manden wordt elk pak uitgeschud snel

wordt de mand voortgeschoven en gewogen aan een unster.... de mandoer roept het aantal kilo's uit door het geldsbedrag te noemen dat zij, aan wie de mand toebehoort, dien dag

verdient zij nadert het tafeltje vol kwartjes, dubbeltjes en

kopergeld, waarachter een der Europeesche adsistenten van den administrateur zit, die in een oogwenk het geld afpast, dat de vrouw, na groetend de handen aan het voorhoofd gebracht te hebben, snel opstrijkt.

De groene bladeren worden nu in groote kisten geworpen en door koelies op de schouders omhoog gedragen naar de ruime hooge zolders, waar ze gespreid worden op honderden beweegbare rekken of schuin staande planken. Daar blijven ze den geheelen nacht, terwijl door snel gedreven waaiers een heete luchtstroom over hen heen trekt en blaast. Dus worden de bladeren verflenst of ingedroogd. Want werden ze gerold, voordat ze

Terwijl ik dit schreef, één minuut geleden, had een aardbeving plaats, Zondag 13 Juli, om zeven uur 27 minuten. De geheele kamer bewoog links en rechts driemaal heen en weder.... de inkt spatte over de schrijftafel. De lichtkroon zwaaide in den ketting.

Vijf minuten later, weder een rollende beweging, zwakker dan de vorige, maar toch buitengewoon onaangenaam voor de

maagstreek en dit voelde ik, die nooit last op zee heb

van de beweging! Golvende aarde schijnt mij dus meer aan te doen dan golvend water.

De telephoonbel begon driftig te luiden. Van andere ondernemingen kwam de vraag: »hebt gij het gevoeld? hebt gij

schade ?«

Sluiten