Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroeg het blad gereed om gerold te worden, daar het zacht is geworden en zoo slap, dat men het in tweeën kan vouwen, zonder steel of ribben te scheuren of te breken. Een geur als van rjjpe appelen geven de bladeren nu.

Onmiddellijk worden de verflenste bladeren nu door trechters geworpen in de ronddraaiende trommels en voorts in de zware rolmachines, waarin twee ijzeren platen over elkander heen walsen en cirkelen als twee handen, die pillen draaien. Het sap wordt geoxydeerd door de lucht, zoodra de cellen worden gekneusd en gebroken.... de bladeren veranderen van kleur.... lauw en nat door eigen sap vallen zy een weinig gekruld in de gereedstaande wagentjes, die ze wegbrengen om eenigen tijd te gisten en dan gedroogd te worden. Vervolgens worden ze gezeefd en uitgezocht. Voor groote, omrande schijven van linnen vol zwarte thee hurken dan bruine vrouwtjes en meisjes, en de vlugge vingertjes pikken alle strootjes en vezeltjes er uit, en doen ze het achteloos, dan bezorgen ze theedrinksters in Holland bezoek! Dan wordt de thee geassorteerd en vervolgens gepakt in kisten, die wij zagen maken van met cirkelzaag gezaagde planken roodbruin hout, die met theelood worden bekleed in een der uitgebreide werkplaatsen. Dan houdt een theepakmachine de te vullen kist machinaal in trilling. Ik dacht aan de trilmachine van de physische therapie! En dan gaat de thee in de kist. De kisten beginnen den volgenden dag de reis naar zee. Ze rollen den berg af in ouderwetschen paardenwagen of per automobiel-vrachtkar, en dan krijgt de thee op reis binnen drie maanden haar vollen geur.

Van geur gesproken ik genoot deze twee dagen telkens

als ik de fabriek binnen ging! Zoete, zachte, aromatische theegeur vult de hooge luchtige gebouwen! Men moet zoo veel van thee houden als ik, om ten volle te genieten van theegeur dus te drinken door zijn neus en al zijn poriën!

Sluiten