Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor een ouden theedrinker was het een vreugde te aanschouwen, hoe volstrekt frisch en wetenschappelijk rein de behandeling is, waardoor groene blaadjes van heesters krullende, droge zwarte thee worden binnen drie dagen gemaakt,

verpakt en verzonden! Alles door keurige machines en niet door trappelende Chineesche voeten!

Voorwaar, de thee-onderneming Malabar en die van Taloen — welke ik hedenmiddag bezocht — kunnen modelfabrieken toonen! De administrateurs volgden het voorbeeld van de beheerders der suikerfabrieken. Het laboratorium van den scheikundige is het hart der fabriek! Streng wetenschappelijk heeft de fabricage plaats. Van beide ondernemingen is een Bosscha administrateur. De heer J. Bosscha beheert Taloen en de heer Rudolf Bosscha beheert Malabar.

Bij dezen laatste logeerde ik een paar dagen. Zijn onderneming ken ik dus het beste, en van deze vertel ik nu iets, om een denkbeeld te geven aan Hollanders, die altijd maar hun geld in Amerikaansche waarden steken, wat er hier in de Preanger een geld te verdienen is. Wat van deze onderneming geldt, is ook waar van de andere thee-ondernemingen en dus bijvoorbeeld van de kleurige, bloeiende thee- en kinaonderneming van graaf Van Limburg Stirum. »Er is niet één onderneming in de Preanger, welke het niet goed maakt!« zeide de heer Van Stirum tot mij. »Zeg dat toch eens aan uw Amsterdammers!«

Ik beloofde dit te doen.

En nu de Maatschappij Malabar.

Zij werd opgericht met een kapitaal van ƒ 200,000. Uit de winst van de eerste 11 boekjaren is ƒ 800,000 afgezonderd voor aankoop van nieuwe perceelen en uitbreiding. Het kapitaal is dit jaar door uitreiking van 5 nieuwe aandeelen tegen één oud aandeel, zonder bijstorting, op ƒ 1,000,000 gebracht.

Sluiten