Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder de voortreffelijke leiding van prof. Treub, door bekwame helpers gesteund, is aldus gaandeweg 's Lands Plantentuin geworden wat zij thans is: een onuitputtelijke bron voor wetenschappelijke onderzoekingen, die in steeds toenemende mate de practyk van den Indischen landbouw ten goede komen. En bovendien:

«Meer dan honderd buitenlandsche geleerden hebben in t Buitenzorgsche Laboratorium gewerkt en verbreidden den roem van 't kleine Nederland. Op een botanisch congres, te Weenen gehouden, waren 26 geleerden aanwezig, die allen hier hun kennis volmaakten van de tropische flora en fauna«.

Wat de heer Treub hieraan niet toevoegde, zeg ik met grooten eerbied voor het voorbeeld dat hij gaf.

De roem, door het kleine Nederland te Buitenzorg behaald, dankt het aan den altijd jong gebleven geleerde Melchior Treub, die toonde wat kennis, wilskracht, karakter vermogen.

En hoe hij werkzaam en vol feu sacré voor zijn onderzoek blyft!

t Was even zes uur. Met den Gouverneur-Generaal wandelde ik voor het ontbijt steeds door den Plantentuin — meestal de boomen vergetend om te luisteren naar den man, wiens kloeke regeerdershand en moedig hart ons gezag bevestigden in den archipel. Op onze eerste wandeling zag ik een jonge, bevallige vrouw op een omgevallen boomstam zitten. Met den rug naar haar toe stond een man, roerloos omhoog starend door een veldkijker.

»Ja, ik herken uw stem heel goed,» hoorde ik den omhoogstarende zeggen. »Ik ben dadelijk tot uw beschikking. Hoe maken ze het in Holland?«.... en hy bleef turen.

Mevrouw Treub vertelde glimlachend aan den heer Van Heutsz, dat haar man nu reeds sinds eenige ochtenden hier aan 't onderzoeken was, steeds omhoogstarend. Er was daar een boom opgegroeid even hoog als de andere reuzen. Waar-

Sluiten