Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den gouverneur-generaal had ik weinig gehoord over wat in de Bovenlanden plaats greep. »0, dat komt spoedig weer geheel te recht», had hij mij gezegd. Maar den laatsten dag aan 't diner zeide de heer van Heutsz over tafel tot mij: »Waarom geeft ge uw reis naar de Molukken er niet aan en gaat ge niet liever naar de Padangsche Bovenlanden? Ge loopt er weinig of geen gevaar, want van algemeen verzet is geen quaestie. Ga op mijn verantwoording. Ge hebt veel gereisd en kunt opmerken. Schrijf dan eens hoe g\j den toestand vindt. Er wordt zoo gruwelijk gelogen over wat daar plaats grijpt en zulke onzinnige berichten worden naar Europa gezonden, dat het van belang is, dat men in Nederland verneme, wat iemand, die geen ambtenaar is en uit zijn eigen oogen ziet, aldaar opmerkt«.

Onmiddellijk had ik een gesprek met den directeur van het Handelsblad.

— xWil je mij aanstellen als je oorlogscorrespondent in de Padangsche bovenlanden?* vroeg ik. «Dit zal toch wel mijn laatste kans zijn om ooit als oorlogscorrespondent dienst te doen!»

— »Hoe kom je dat zoo opeens te vragen?*

— »Zooeven hoorde ik van den gouverneur-generaal, dat de orde er nagenoeg hersteld is, en dat men er in elk geval gerust heen kan gaan!«

— »Je bent een held, hoor!«

— »Nu ja, maar het kan toch wel nuttig en in elk geval belangwekkend zjjn er een kijkje te gaan nemen! Want als ze in Holland hooren, dat ik er in volkomen veiligheid kon rondreizen, dan zullen ze de te groote bezorgdheid over wat hier voorvalt wel van zich afzetten!*

— »Goed dus! Op grond dat er geen oorlog gevoerd wordt en de opstand onderdrukt is, stel ik je aan als oorlogscorrespondent in buitengewonen dienst op de Westkust van SumatraU

Sluiten