Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de trap verdween soms vier voet diep in 't donker groene water. In een prauw, waaruit voortdurend met emmers het overbuisend zeewater geschept moest worden en die reeds vol koffers en ingepakte meubelen was, moesten ze niet overstappen maar overspringen, door bruine handen omklemd en opgehouden.... Met de rokken slierende door het groene water moesten ze springen en dat wel op het juiste oogenblik, dat de stoomboot daalde en de prauw werd opgeworpen.

De vaders brachten eerst de kinderen over en nauwelijks waren die in veiligheid in de steigerende prauw, of de moeders vergaten allen angst en wipten van de wibbelende, plassende trap in de prauw, waarin ze tot over de enkels in het water stonden. Maar vroolijk keken de jonge, frissche gezichten der vrouwtjes omhoog, glimlachend en m\j hartelijk groetend.... die moedige, jonge, Hollandsche vrouwen, die een nieuw tehuis gingen maken in den rimboe, in de wildernis. De overplaatsing was aangevraagd.... man en vrouw

moeten daar, ver van ieder, alles voor elkander zijn en

zonder ophef zoo recht hartelijk had een der jonge officiersvrouwen mij gezegd, dat zij het heerlijk vond haar man te steunen, die ongeveer alleen het Nederlandsch gezag had op te houden in de hem aangewezen streek van de Westkust.

Twee jonge kinderen werden door den vader opgeheven in de boot om nog eens te groeten hem, dien ze vier dagen geleden tot grootvader honoris causa benoemd hadden! Hoe liefelijk kwamen de twee lachende kopjes uit tegen de donkere zee, blonde Beppie en donkere Meta met de flonkeroogen, beiden 2} jaar oud.

Eergisteren toen w\j te Kroë een aantal Sumbawa-paarden gelost hadden en een prauw vol donkere vrouwen van Sumatra aan boord kregen, had ik Beppie aan de hand gehad b\j de trap. Nu heeft Beppie krullend haar van zeer bleek goud, glansend als vlaszijde, en geen der vrouwen ging ons

Sluiten