Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de treinen met goederen naar Padang, vlak in de buurt, en naar de Padangsche Bovenlanden, waar Fort de Koek de hoofdbezetting der Westkust heeft, het voorgarnizoen van Atjeh is. En daar zag ik nu voor mij gloeien in de avondzon de glorierijke ingangspoort van Sumatra! Voorwaar Koninginnebaai en Emmahaven zyn hun schoone en geliefde namen waardig!

En hoe zij aan die namen kwamen? Nu gaat een oude journalist aan het vertellen!

„Quantl 011 a «lu mérite, il fuut en convenir!"

Men was druk aan het werk aan den havenbouw, toen ik in een Van Dag tot Dag het volgend verzoek richtte aan de Regeering:

„Bezuiden Padang wordt thans op staatskosten een nieuwe en schoone haven gemaakt. Deze veilige ligplaats voor schepen wordt door een spoor in verbinding gebracht met Padang en de Padangsche Bovenlanden. Wanneer die ijzeren weg gereed is, kan gemakkelijk eene lijn gelegd worden naar de Ombilinkolenvelden. In andere woorden: deze nieuwe haven, deze aanlegplaats voor stoombooten, dit eindstation van spoorwegen, gaat een groote toekomst tegemoet. Wij gelooven in haar voorspoed, wij zjjn zeker, dat zij naam zal maken.... maar daartoe moet zij eerst een naam hebben!

„Nu voorzien wij echter, dat, indien Minister en Gouverneur-Generaal niet bijtijds deze haven een naam geven, zij gedoopt zal worden door de spraakmakende, zeevarende gemeente met die van de baai waarin zij gelegen is. Deze inham heet de Brandewijnsbaai! Reeds meer dan één schip heeft spoorwegmateriaal en brandstoffen in de Brandewijnsbaai gelost.

„Maar waarlijk, de havenstad der toekomst verdient een beteren naam dan dien leelijken alcoholischen klank van brandewijn. „O, Amos Cottle! Heaven! what a name!", riep Byron uit. Maar Amos Cottle is voor eene stad een lieflijke naam in vergelijking met dien van Brandewijn!"

„Busken Huet beweert, dat Nederland nog alleen bekend is in de wereld als het land van jenever, brandewijn, curacao en annisette. Natuurlijk

Sluiten