Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Java, moet een einde komen aan een wijze van regeeren welke bestond in vermijding van alles wat onaangenaam is. Br zijn ambtenaren wier groote handigheid zich steeds toont in de kunst van er zich bytijds altyd uit te draaien. Zulke handigheid doet een ambtenaar rustig leven, maar is zelfmoord gelijk in een regeering. Deze belasting is een billijke belasting,

en ze zal dus ingevorderd worden en bij gewapend verzet

zullen bajonetten en achterladers dat verzet breken!«

Dit is de taal, die een volk begrijpt en eerbiedigt.

Opruiers met gesproken en geschreven woord hebben van de onvoorzichtige uitdrukking van Minister Fock een kwistig misbruik gemaakt!

Maar dank zij gouverneur-Generaal van Heutsz begrepen de weerspannigen dra, dat wy nog een wil hebben, en dat wij weten te regeeren en door te zetten.

Dit is zooveel gewonnen!

Sinds 40 jaar was de directe belasting noodig. Maar men stelde uit, stelde uit. Men liet Java voor Sumatra betalen. Het volk van Java is gedwee!

Men praatte zich zelf warm over de »fiere Maleiers«. Als dezen luidruchtig protesteerden, achtte men het maar beter een rustig leven te leiden door niets te doen, totdat eindelijk een geboren regeerder optrad, die besefte dat men door angstvalligheid en sukkelen meer verloor dan door krachtig ingrijpen, vooral als men te doen heeft met Sumatraansche Maleiers, die alleen ontzag hebben voor hem die tot ontzag dwingt.

De hoofdvraag is deze: gaat het aan, de door den Maleier verschuldigde bestuurskosten, die hij gemakkelijk kan opbrengen, bij voortduring (voor een gedeelte althans) te doen betalen door de Javanen, enkel uit gemakzucht en ongegronde vrees voor moeilijkheden?

Op Sumatra's Westkust geen landrente, geen bedrijfsbelasting, geen hoofdgeld van heerendienstplichtigen, geen

Sluiten