Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijtuigbelasting, geen belasting op het slachten van runderen. Geen misbruik van opium. Voldoende veiligheid van persoon en goed!

Deze bevolking in zoo veel beter omstandigheden vooral dan de Javaansche wilde men ten laatste een klein deel laten betalen in de kosten aan haar eigen bestuur.

Hoe was het tot nu?

In 1833 werd aan de inlandsche bevolking van het Padangsche Beneden- en Bovenland de verplichting opgelegd om door cultuur van koffie en levering van het product aan het gouvernement, dit de middelen te verschaffen voor zijn uitgaven ten behoeve van het gewest.

Maar de opbrengst der koffietuinen verminderde en de koffieprijzen daalden, zoodat de inkomsten van het gewest minder werden dan de uitgaven. Dit had ten gevolge dat in werkelijkheid de uitgaven voor Sumatra's Westkust grootendeels betaald werden uit belastingen door de bevolking van andere gewesten opgebracht.

Daarom heeft de Regeering, met intrekking van de verplichte koffiecultuur en verplichte levering van het product, de bevolking daarvan vrijgesteld en in plaats daarvan een 2 0/o inkomstenbelasting ingevoerd.

Dus werd een einde gemaakt aan de onbillijkheid, dat een groot deel der bevolking van Sumatra's Westkust — in die streken namelijk waar geen koffie geplant wordt — onbelast bleef, terwijl de tekorten voor Sumatra's Westkust gedragen moesten worden door de belastingbetalenden in streken, waar de bevolking veel armer is dan deze hier, zooals b.v. het geval is in Java, Benkoelen, de Lampongs en Palembang.

Het gezond verstand van ieder die nadenkt, moet dit billijken.

En zouden zelfs socialisten en de roode pers in Indië durven ontkennen, dat onze Regeering recht heeft op een geldelijke bijdrage van eiken onderdaan, naar de mate van zijn inkomsten

Sluiten