Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooeven woonde ik het begin bij van een belangwekkende plechtigheid, die de ouverture was van een groote ceremonie, aan den rand der hooge bergen, een half uur van het oerwoud, waarheen de controleur Westenenk met een paar ambtenaars over een uur gaat rijden.

In het ambtsgebouw van den controleur werden, in de kamer waar ik bij hem zat te schrijven, aangediend elf laras-hoofden, inlandsche hoofden van het gewest, waarin het noodlottig verzet en de aanval der lieden, die de Hadji's volgden, heeft plaats gehad.

Zjj groetten met de gevouwen handen het voorhoofd aanrakend, zetten zich op den grond en één hunner nam het woord en vroeg vergiffenis in naam van »het volk van Kamang , d. i. van dat deel der bevolking, dat zich misdragen had. Hij noodigde den controleur en allen, die hem wilden vergezellen uit, »het feest der vergiffenis, der verzoening ' te komen bijwonen, «opdat iedere Nederlander mocht aanschouwen het witte hart der bevolking.«

De controleur antwoordde dat hij de uitnoodiging aannam en met enkele vertegenwoordigers van het gezag zich begeven zou naar de plaats waar het gevecht geleverd was, om te vernemen hoe de bevolking betreurde wat geschied was door den waanzin van eenigen.

Hierop bood de woordvoerder der kamponghoofden, als teeken van onderwerping en ootmoed, hem een antieke, schoongevormde en besneden koperen vaas aan gevuld met geld en met al de benoodigdheden voor het sirih-pruimen.

Een klein pakje sirih en noten in een pisangblad gewikkeld nam hij er uit, maar de vaas met haar geheelen inhoud gaf hij aan de hoofden terug, verklarend dat hij met genoegen

Sluiten