Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want het werk is meer en meer verplaatst naar de andere zijde van den berg, naar Doerian, waar de steenkool gehouwen wordt horizontaal in gaanderijen, door welke electriciteit wagens voortstuwt.

De mynen zijn zoo vaak beschreven door technische mannen, dat ik niet opnieuw deze taak op mij neem. Op drie vragen zocht ik antwoord en zeer bevredigend was wat ik hoorde.

Eten en behandeling der arbeiders zijn tegenwoordig goed... van geheel onpartijdigen kant, wel tot oordeelen bekwaam, vernam ik dit.

De vraag naar steenkool blij ft het aanbod overtreffen en de hoedanigheid van de steenkool gaat eer vooruit, dan achteruit naarmate men dieper lagen bewerkt.

Er wordt goed geadministreerd en gewerkt in deze zwartediamantmijnen, en rusteloos gaan de treinen den wonderschoonen bergspoorweg omlaag naar zee, in groote ijzeren klepwagens beweegkracht naar de stoombooten vervoerend. Acht uur duurt de reis!

Toen ik langs het liefelijke donkergroene meer van Singkarah ging, waarlangs men meer dan een uur spoort en de Ombielinrivier overging, waar deze uit het meer valt, stroomend naar de Chineesche Zee, herdacht ik den flinken ondernemenden ingenieur De Greve, die in 1868 de steenkoolmijnen ontdekte, en daar verdronk op zijn ontdekkingsreis langs de rivier, om een afvoerweg voor de steenkool naar zee te vinden.

De kloof der Aneh-rivier, welke de spoorweg telkens overbrugt, zoowel als het meer, zijn bijzonder mooi en liefelijk. Men moet ze evenwel niet vergelijken met Gothardspoor en Zwitsersche of Italiaansche meren, want vergelijkingen dienen om te verduidelijken en niet om te verbijsteren.

Sawah-Loento, tusschen de heuvelen gelegen en met zoowat

Sluiten