Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommige taschjes zijn van zeer fijne pandan gevlochten en met gouddraad geborduurd, terwijl ze een onderrand hebben van zachtkleurige kraaltjes.

De producten der Indische kunstnijverheid moesten werkelijk veel meer in Nederland bekend worden gemaakt, o. a. doordien men ze met matige winst verkocht. Ik ben geen deskundige en ga niet in bijzonderheden. Maar ik zag zoo veel moois. En ik hoop maar dat ze dit mooie niet gaan bederven door Europeeschen invloed en voorbeeld. Ik zou weefsters, batiksters en koperwerkers niet pogen te hollandiseeren. Wat heb ik o. a. mooie batik gezien. Welk een gevoel voor kleur!

O, die sarongs, kains en pandjangs, welke ik soms zag. Durven Hollandsche vrouwen er niet aan, eens Indische weefsels aan haar modiste te zenden, om een voorbeeld te stellen in Europa?

Moeten zij sleepdraagsters van Parijs en Londen blijven?

CACTUSBLADEN.

De cactussen met haar vuurroode bloemen heeten in het Maleisch »olifantstoortsen«. Ik heb ze gezien met bladeren waarop, toen ze klein en jong waren, weleer een naam geschreven was. En ziet, in het dikke, zware vleezige blad prijkte nu die naam met reusachtige letters!

Het schijnt mij dat het verhaal van elk gevechtje of betooginkje door opgewonden lieden in paniek geschreven werd op cactusbladeren. Ze groeiden en groeiden en met schrikwekkend groote letters las men daar: Gevechten, mishandelingen, opstand!

En tot ieder, die het niet geloofde zeide men: «Leest dan maar!« En ja waarlijk, daar stond het geschreven!

Het Cactusblad zou een mooie naam z\jn voor zeker hinderlijk soort van bladen.

Sluiten