Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was. Wat bleek? Drie mannen waakten in een huis in de kampong bij een pas overleden broeder, en zeiden de gewone gebeden!

Dus zou ik tientallen van staaltjes kunnen aanhalen.

By een dergelijk alarm van de nadering van een denkbeeldigen vijand, vluchtte een dame naar een vriendin. Terwijl de mannen uitgingen om te zien wat er gebeurde, besloten de twee dames zich te verbergen. In elke voorgalerij hier is een klein vierkant luik in de zoldering. Langs een ladder klommen de dames er langs en wrongen ze zich door de nauwe opening. »Bljjf vooral op de balken, want op de dunne zoldering kan men niet loopen!« zeide zachtkens de eene tot de ander.... Eensklaps ontzettend geweld beneden. De heeren, die niets gezien hadden, kwamen luidruchtig lachend terug. Maar de vriendin, die niets verstond van wat gesproken werd en zeer ontsteld was door dit geweld, riep: »0 God, daar zijn ze!« en vluchtte verder.... zij sprong van den balk op het dunne vloertje en met een donderend, splinterend gekraak barstte de zoldering uiteen en viel de dame in zittende houding op de petroleumlamp, te gelijk brand stichtend en dien blusschend.

Als men hier omgaat en dan verneemt uit de telegrammen dat de socialisten in Nederland de onwetenden durven opruien door te spreken van de »bloedbelasting«, die men hier heft, dan wordt men met weerzin vervuld van zulk demagogengekwetter.

Wil men weten welk »bloedgeld« de muiters dreef tot verzet?

Ik vroeg een der 1 ar as-hoofden, welke belastingsom de dweepzieke muiters te betalen hadden, die gesneuveld of gevangen genomen werden.

De hoofden van het verzet hadden 75 cents in het halve jaar te betalen! Slechts zeer enkelen waren zoo hoog aangeslagen. De meesten hadden twee kwartjes of hoogstens zestig

Sluiten