Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cent per zes maanden te betalen, dus slechts een dubbeltje per maand. En daarvoor was de koffiebelasting afgeschaft. Bovendien waren er velen bij, o. a. oude mannen en alle vrouwen, die geheel vrijgesteld waren van het betalen dezer

»bloedbelasting«!

Aan een der gevangenen werd bij het eerste verhoor gevraagd :

— »Maar waarom deed je meê?«

— »Ik kon mijn belasting niet betalen!« zeide de in het wit gekleede dweper, die zich ter dood gewijd had om zalig te worden.

— »Hoeveel moest je betalen ?«

— «Zestig cents!«

— »Maar ik weet, dat je pas een nieuwe, mooie klewang gekocht hebt te Koto Baroe.... ik weet dat je allerlei amuletten gekocht hebt by de Hadjis.... je hebt nu een geheel nieuw wit gewaad aan!

»Dat is meer dan eens zestig cents, niet waar?«

De gewonde zweeg nu. En het hoofd gaf hem een strootje te rooken.

Een ander voorbeeld wil ik onzen socialisten geven van het bloedig drukkende der bloedbelasting.

In Tjandoeng, hier vlak bij, is een laras, een af deeling, die f 25,000 winst zal hebben door de vrijlating der koffie!

Blijft men nu werkelijk nog in Nederland gelooven, dat die mannen, die in het wit gekleed, met de klewang in de vuist, zich op de soldaten wierpen, den dood tartend en zoekend, dit deden omdat ze het leven onduldbaar achtten nu de koffiebelasting afgeschaft was en zij een dubbeltje per maand belasting te betalen hadden?

Ik geloof het niet!

Mijn leven lang heb ik vertrouwd in het gezond verstand der Nederlandsche bevolking!

Sluiten