Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen wat moeilijk is loont!

Alleen wat moedig is brengt vooruit!

Op reis van Sumatra naar Java had ik een gesprek met een passagier, die pas het eiland Nias bezocht had, want onze boot had, komend van Atjeh, dit eiland, dat niet ver van de Westkust verrijst, aangedaan.

Ook in dit eiland vervult gouverneur-generaal Van Heutsz kloek zijn mannentaak van regeerder. Het zal zijn blijvende groote verdienste zyn, dat hij zulk een tal van buitenbezittingen heeft doen gevoelen, dat ze onder Nederlandsch gezag staan, dat Nederland nog kan en durft regeeren!!

Bravo, gij Romeinsch veldheer! Laat de gouden adelaars voor u buigen!

Noord-Nias was onderworpen, maar Zuid-Nias niet! Daar z\jn nog krachtig de koppensnellers, die met een lans met weerhaak man of vrouw in den rug treffen, hem of haar achteroverhalen en dan met een klewang den kop afslaan, dien ze in den rook hangen en uitdrogen en als zegeteeken aan hun huis hechten. Hij, die mij dit vertelde, had nog maar een paar dagen geleden gezien, hoe terwijl een vrouw in Zuid-Nias in 't paddiveld arbeidde, twee mannen met lans en schild haar bewaakten, om haar te beschermen tegen moordaanslag.

De gouverneur-generaal wilde dit alles niet langer dulden op een klein eiland vlak bij West-Sumatra, dat onze paketvaartbooten aandoen. Die regeerder, die een man is en niet bevreesd is zich aan lauw water te branden, begon daarom Romeinenplicht te vervullen.

Hij laat een grooten heirweg maken, het eiland in de lengte door. In den loop van 't jaar zal de genie te hulp moeten komen om rotsen te doen springen. Er zijn eenige soldaten op het eiland. Maar geen schot is nog gelost! Er wordt geregeerd en de Niasser leert nu dat, als hij koppensnellend moorden gaat, oorlogsschepen en achterladers gereed staan.

Sluiten