Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar ik kwam in de Buitenbezittingen, welke reizigers, handelsmannen, officieren ik ook sprük en ondervroeg, die in Celebes, Nieuw-Guinea, Bali, Lombok, Nias, Sumatra geweest waren, van allen hoorde ik, dat een man der mannen, die durft regeeren en voorzien, te Buitenzorg het roer in handen heeft. Al die mannen van beteekenis eeren gouverneur-generaal Van Heutsz. Overal, waar de noodzaak om regelend op te treden zich gevoelen deed, trad hij regelend op en toonde hjj den wil en de kracht om weldoenden invloed te doen gelden en ons bestuur te bevestigen, dus aan alle halve toestanden een einde makend. Alleen Borneo moet nog aan de beurt komen.

Bravo! nogmaals: bravo!

Terwijl ik hieraan denk, salueer ik in gedachten den man, die regeert te Buitenzorg.

Moge hij eens een opvolger verkrijgen, die, kloek aan karakter, zijn werk voortzette!

EEN CONTROLEUR VAN HET B. B.

Met nog een man wensch ik u in kennis te brengen.

Verleden winter schreef mij een leerling van de H. Burgerschool, die mijn Leven en Streven van L. R. Koolemans B e y n e n gelezen had:»zij n er tegenwoordig nog zulke j onge mannen?«. Ik antwoordde hem alleen dit: »Zeer beslist ja! Het zij uw taak dit zelf eens te toonen, en intusschen alvast lief te hebben en te bewonderen iedereen, die moed en volharding toont«.

Tot de kloeke mannen die ik eer, behoort een nieuwe vriend, dien ik het voorrecht had te winnen in het Padangsche Bovenland. Controleur Westenenk, die zich zoo onderscheidde bij de jongste onlusten in de buurt van Fort de Koek, behoort evenals dr. Willem de Vogel, de onzelfzuchtige stadsgeneesheer van Semarang, tot de practische idealisten. Wij, idealisten

Sluiten