Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen aanvoerdde, beweerde dat dit terrein te zwaar was voor militaire actie. Dit was vóór den tijd toen onze Van Heutsz officieren en manschappen geleerd had, niet door beschieting van verre, maar met het blanke wapen den vijand aan te tasten. De marechaussés waren niet bij de hand. Jongens, even terloops een eeresaluut aan deze helden!

Nu besloot de resident den controleur Westenenk uit zijn afdeeling de Boven Kampoeas naar de Melawi te ontbieden en hem op te dragen, den vijand op te jagen naar de plaats waar de troepen op hem zouden wachten.

Hij kwam en bracht een troepje pradjoerits, inlandsche politiemannen mede, die hij uit liefhebberij in den wapenhandel geoefend had, hun leerende schieten en gehoorzamen.

Hoe was hij daartoe gekomen? Hoort, Hollandsche jongens, die de wereld in wilt, hoort!

Als jongen was hij lid geweest van »Weerbaarheid«! Drie hoera's voor Weerbaarheid!

was sterk, gezond en had gestaalde spieren.

Waarom? H\j had veel aan sport gedaan. Hij had te Delft geroeid, o.a. tegen den anderen Indischen vriend, dien ik bewonder, dr. Willem de Vogel. Beiden hebben zooveel aan sport te danken.

Beoefent sport, jongens die uw kracht wilt oefenen. Staalt door sport je spieren en wint door sport goed humeur en zelfbedwang!

De jonge controleur, oud-lid van Weerbaarheid, krachtig door oefening, ging met een kleine bende de wildernis in en nam tot hulp mede een bende Tebidahdajaks, koppensnellers, die pas in 1893 door het gouvernement onderworpen waren.

Dadelijk had Westenenk succes, en dit kwam omdat hij de taal van het land meester was. Ik heb hem in Sumatra vlot en indrukwekkend in het Minakabauwsch redevoeringen hooren houden. Dus kende h;j ook een paar talen van Borneo. Daar-

Sluiten