Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door kon hy gevangenen uithooren en de schuilplaatsen der oproerlingen ontdekken. Aanstaande ambtenaren, leert inlandsche talen zoo veel ge kunt!

Een tiental min of meer versterkingen werd door hem genomen, en langzamerhand nam hy dus alle hoofden gevangen, met uitzondering van Raden Pakoe zelf en zyne zonen. Het was in het uitgestrekte oerwoud, in het zeer heuvelachtig terrein een ontzettend moeilijk zoeken,... het zoeken van een hond naar wild! Een der belangrijkste gebeurtenissen was het nemen der versterkte woning, midden in een zwaar oerwoud, onder hevige regens, van het tweede hoofd van den opstand Raden Paeih Boendoeng. Dank zij den hevigen regen en de morgenschemering had de vijand de patrouille van 12 man niet zien komen. By het huis gekomen zagen ze, dat het omringd was door een hooge versperring van niboengstammen, die voorzien zyn van lange, scherpe dorens. Om beter te kunnen klimmen had Westenenk, die nog nooit te voren in het vuur was geweest, de onvoorzichtigheid zyne wapens af te leggen. Gelukkig redde hem echter zyn door sport gesterkte lichaamskracht! Hy wist, dat in die versterking een 25-tal vrouwen en kinderen waren en wilde de eerste in de benting zijn, om zooveel mogelijk bloedvergieten door de dajaks te voorkomen. Toen hy boven op de verspel ring was, zag hy dat de helft zyner patrouille, door hem gesplitst, een bres gevonden had en zich, tegen het gegeven bevel in, haastte het huis aan den achterkant te bestormen, Westenenk sprong toen naar beneden, trapte de deur in en stond plotseling voor een veertigtal mannen en vrouwen, die, begrijpelijkerwijs, door een panischen schrik bevangen werden. Hy nep hun toe te blijven zitten en zich te onderwerpen, maar een man vloog onmiddellijk op en hoog flikkerde de mandau (zwaard) boven Westenenk's hoofd. Slechts zyne vuisten had hy tot wapen, en met alle kracht gaf hy den man

Sluiten