Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heftig uit over de «volkomen onwetendheid betreffende Indië der menschen in Nederland«.... doch Indië is groot, zeer groot, en ik heb op mijn reizen ontdekt, dat de onwetendheid van lieden in Java omtrent b.v. toestanden in Sumatra niets onderdoet voor die van vele Nederlanders in Europa!

Ik geloof dat menigeen ook in Java geen besef heeft van de mannentaak, de grootsche roeping van een controleur in de Buiten-bezittingen!

Dat er onder de oudere leden van het B.-B.-corps waren, die de »Köpfe« hangen lieten en namurmelden: »treurcorps«, is menscheljjk, is begrypelyk. De geestkracht in Indië is niet groot of blijft niet groot. Menigeen vindt dat het veel te warm is voor veel energie. Vroeger flinke mannen — jaren, jarenlang achtereen in Indië gehouden — werden dus menschen zonder fermiteit en zonder wil.

Maar ik bespeurde tot mijn leedwezen, dat enkele jongeren ook al begonnen te zeuren, te klagen, te janken. Tal van ambtenaren doen er aan mede.

En er zijn er die niets zeggen of doen, dan maar aldoor te slaan op het aanbeeld »tractementsverhooging«! Maar wat mij bijzonder trof was, dat die klagers altyd Javaansche bestuursambtenaren waren, die zoo oneindig veel goedkooper leven hebben, dan de vertegenwoordigers en handhavers van ons gezag op de Buiten-bezittingen! Die hebben hetzelfde tractement, wat my, terloops gezegd, een groote onbillijkheid schynt! Hun verantwoordelijkheid, het levensgevaar dat ze steeds onder de oogen moeten zien, zyn zooveel grooter dan die van ambtenaren op Java.

Hoe het ook zij, ook in de ambtenaarswereld zyn er die spoedig treuren en zeuren en gaarne afbreken.

Maar jongens van Hollandschen bloede, pootige, flinke, frissche kerels met ambitie en levenslust, luistert niet naar die klagers! Er is geen ambt, geon betrekking of er zijn

Sluiten