Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevestigd. Maai' des te gedenkwaardiger en bemoedigender is de geniale kracht der ouderwetsche Nederlanders van den echten stempel, die over den Archipel verspreid zyn.

Zij vormen de kern. Mogen meer en meer van onze beste jonge krachten in Nederland deze kern gaan versterken!.... mogen de meest beschaafde standen meer en meer vertegenwoordigers naar Indië zenden! W\j hebben noodig zedelijke kracht en het frissche hoopvolle optreden van mannen, die niet klagen en kwaadspreken, maar die doen, werken, gelooven, willen, hopen, bouwen en het voorbeeld geven, dat zoo broodnoodig is in Tropisch Nederland!

Terwijl ik dit schrijf, slingert en stampt de Coen weer op de breede deining van den Oceaan op weg naar Priok. Wij verloren reeds lang uit het zicht Benkoelen, met zijn roode daken te midden van palmen en met zy'n lange riffen, wit van kokende branding.

Het is een lichtpaarse dag! Heliotropekleur is de overwinnende hemelkleur sinds vanochtend vroeg. Lange smalle strepen, licht blauw tusschen de heliotrope-tinten van hemel en horizon komen vreemd .maar harmonisch uit tegen de donkergroene zee.

Het is de derde dag van de kustvaart. Men slaapt zoo heerlijk, met het groote ronde venster vol zachten oceaan wind open boven zich in de zeewieg, waarin men zeedroomen droomt van Holland's verleden, heden en toekomst.

Ik geloof zoo zeker in die toekomst! Het bezit van veel kleinkinderen is zulk een onverbeterlijk recept voor elk, die in de toekomst van zijn land wil hopen en gelooven.

Mogen velen van die kinderen Indië helpen ontwikkelen. Moge in elk groot gezin van het vaderland de kaart van Tropisch Nederland met schitterende kleuromlijning den kinderen toefluisteren aan den wand der huiskamer: jongens, het

Sluiten