Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nijldelta tot de Golf van Suez.1) De plaats werd in de inscripties meer bepaaldelijk aangeduid als Pi-Tum, „de woonplaats van Tum", overeenkomende met Pitom, en Thuket, overeenkomende met Succoth, gebouwd door Raamses II. Voorts werd de plaats geïdentificeerd met het Hieropolis of Ero uit den klassieken tijd, welke namen de inscripties mede aanduiden als stapelplaatsen. Naville legde hier een groot aantal sterkgebouwde schatkamers bloot, onderling gescheiden door tichelsteenen tusschenmuren van acht tot tien voet dikte. De magazijnen namen bijna de geheele oppervlakte van Pitom in beslag, met de muren, welke zeshonderd vijftig voet in het vierkant waren en twee en twintig voet dik. In de muren der magazijnen kon men nog de onderscheidene lagen zien van in de zon gebakken metselsteenen, sommige met stroo en sommige zonder stroo gemaakt.

Zulk een nieuwe ontdekking van de overeenstemming tusschen het Schriftverhaal en de toestanden in deze streken en steden zelf geeft aan de Bijbelsche geschiedenis het stempel der echtheid. Latere redactoren hebben er blijkbaar niets bijgedaan.

') »De magazijnenstad van Pitom en de route van den uittocht der kinderen Israëls." Eerste Gedenkschrift van het Egyptische Exploratiefonds, 1885.

Lang geleden gaf Hengstenberg reeds een volledig overzicht van de overeenstemming tusschen het gewijde verhaal en de tot dusver bekende feiten uit Egypte, die President Samuel Colcord Bartlett uitnemend heeft gerangschikt in zijn werk over *>De waarachtigheid van den Hexateuch".

Sluiten