Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten huidigen dage wordt aangetroffen in de Roode Zee. Dit zeestrand werd het eerst ontdekt door Ds. Oscar Fraas en is beschreven door Schweinfurth en Dawson. Deze deskundigen voegden er nog bij, dat de oppervlakte van het plateau was doorboord door een soort boorschelpen (Phalades rugosa, Broc.), en dat zij schelpen hadden gevonden van Ostrca undata Goldf. en Pecten Dunkri, May. ')

Een andere omgeving, waar tnen een gelijksoortig bewijs aantreft, is die aan den voet van de Mokattam-heuvels, op den Nijloever tegenover de pyramiden. Daaromtrent zegt Prof. Edward Huil in zijn „Gedenkschrift van de geologie en geografie van Steenachtig Arabië, Palestina en de aangrenzende districten":

Het eerst is deze streek ontdekt door Fraas. Schweinfurth heeft ze naderhand nauwkeuriger onderzocht. Hij wees den schrijver den loop der oude kustlijn aan, bij gelegenheid van ons bezoek aan Cairo in November 1883.

De Mokattam-heuvels beklimmende in de richting van Gebel el Ahmar, loopen wij over een uitgestrektheid golvenden grond, totdat wij de spoorlijn van Abbasieh bereiken. Hier nemen onze waarnemingen een aanvang. Uit tal van openingen bemerken wij, dat de grond bestaat uit lagen purperrood en geel zand en fijn grint, een weinig mergel en klei, met exemplaren en brokstukken van Terebratula (T. forscata), Ostrea {O. cucullata, Born), Pecten en Balanus 2);

') l)e vier soorten, welke hier genoemd worden, behooren alle tot de tweekleppige schelpen.

De «boorschelpen" hebben een kaaktoestel, uit enkele kalkstukjes bestaande, waardoor sommige zelfs steen kunnen doorboren. 'I'ot deze boorschelpen behoort ook de in Nederland zoo zeer gevreesde «paal worm" (paalworm vanwege de langgerekte gedaante).

2) Balanus is het geslacht, waartoe de aan onze pieren en havenhoofden veel voorkomende zeepok behoort. Dit is geen schelp, maar een kleine, vastzittende, sterk gereduceerde kreeft, die zich door in een kring staande kalkplaten beschermt.

Sluiten