Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de „groote scheur van den Jordaan" hebben teweeggebracht en die de landstreek in het bijzonder onderhevig maken aan aardbevingen.

De val van Jericho's muren.

Deze treffende gebeurtenis kan gemakkelijk worden teruggebracht tot een aardbeving als haar tweede oorzaak.

Het voorloopig rapport van de Staatscommissie ter onderzoeking van aardbevingen, vastgesteld onmiddellijk na de ramp bij San I-rancisco op den i8den April 1906, werpt een belangrijk licht op de eenigermate gelijke catastrophe bij Jericho drie duizend jaar geleden. Prof. A. C. Lawson, van de Staatsuniversiteit van Californië, was voorzitter van de commissie, en hem stonden een aantal van de uitnemendste geologen des lands terzijde.

\\ anneer men hun rapport leest, wordt men levendig getroffen door de overeenkomst der toestanden in het Jordaandal en langs de Califomische kust. In Californië neemt men evenals in het Jordaandal een groote „scheur" waar, die over een afstand van verscheiden honderden mijlen parallel loopt met de kust. Langs deze scheur bedraagt de dislocatie ') van de rotslagen vele honderden voeten. Volgens de commissie veroorzaakte waarschijnlijk iedere beweging op deze lijn een aardbeving, welker meerdere of mindere hevigheid in verband stond met de mate van beweging.

De oorzaak dezer bewegingen ligt in het algemeen daarin, dat er zich in de aardkorst geweldige krachten ontwikkelen, die aangroeien totdat ze den tegenstand van de rotsen, waaruit die korst bestaat, overwinnen en een uitweg vinden in een plotselinge breuk. Dit is het proces van dislocatie in zijn eerste instantie. Bij volgende bewegingen hebben deze inwendige aardkrachten dan slechts toe te

') Dislocatie noemt men de verschuiving of verzakking van een gedeelte eener aardlaag of van een complex van lagen.

Sluiten