Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Bardenhewers Biblischc Studiën,' VI, i, 2). Dat Israels officieele bescheiden te loor gingen bij de verwoesting van Silo door de filistijnen (Jerem. 7 : 12; 26 : 6), blijkt uit het ontbreken van de namen der hoogepriesters tusschen Pinehas en Eli, want de lijst uit 1 Kron. 6:4 15, 50—53 is ontleend aan de geslachtsregisters van Ezra (Ezra 7: 1—5), in verband gebracht met eenig ander geslachtsregister. Wij mogen dus aannemen, dat het nieuwe alfabet, en waarschijnlijk ook het gebruik van de moedertaal, met het nieuwe régime onder Samuel in zwang gekomen is onder de Israelieten, zooals het ook het geval schijnt geweest te zijn te Tyrus onder Abibal en Hiram I. Samuel zelf draagt een naam uit de Hammurabiperiode, namelijk Samu-ilu.

Het is zeker moeilijk aan te nemen, dat een verdicht document het gestrenge onderzoek van zulk een wetenschappelijk contradictoir verhoor zoo glansrijk zou kunnen doorstaan, als dit hier het geval is geweest.

Sluiten