Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genesis hierin, dat ze geen melding maken van de zeven reine dieren, en ook doordat ze nog meer menschen behalve het huisgezin van den bouwer in de ark mee besluiten (regel 66—69).

9. Het spijker-inschrift heeft de eigenaardigheid, dat het schip van een mast voorzien en aan de hoede van een stuurman overgegeven wordt (regel 45, 70, 71).

10. De berichten verschillen zeer bepaald in den duur van den zondvloed. Volgens de gewone verklaring van het Schriftverhaal duurde de zondvloed een jaar en zeventien dagen; terwijl hij volgens de spijkerschrift-tabletten maar veertien dagen aanhield (regel 103—107, 117—122).

11. De berichten komen alle hierin overeen, dat er vogels uit de ark gelaten worden j maar volgens Genesis (8 7) werd er eerst

een raaf uitgelaten en toen achtereenvolgens twee duiven (8 : 7 12);

terwijl het spijker-inschrift de duif en de raaf in de omgekeerde volgorde van Genesis vermeldt en er een zwaluw aan toevoegt (regel 121 —130).

12. Volgens alle berichten werd er een altaar gebouwd en een offer gebracht na het verlaten van de ark. Maar de spijkerinscriptie is overladen met een polytheïstisch coloriet: „De goden verzamelden zich als vliegen boven den offeraar" (regel 132 143).

13. Naar het Bijbelsch bericht te oordeelen, overleefde Noach den zondvloed nog een langen tijd; daarentegen worden Ntihnapishtim en zijn vrouw opeens tot goden gemaakt en in den hemel opgenomen (regel 177—180).

14. Beide verhalen stemmen overeen in de bewering, dat het menschelijk geslacht niet door een zondvloed is uitgeroeid (Gen. 9:11; regel 162—169).

Een nauwkeurige beschouwing van deze bijzonderheden stelt duidelijk in het licht, dat het verhaal in Genesis een stempel van werkelijkheid bezit, dat de andere berichten missen. Het is nauwelijks mogelijk, dat de redelijke afmetingen van de ark, haar

Sluiten