Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We hebben hiermede genoegzaam aandacht gewijd aan de voorafgaande vragen ten aanzien van de juiste verklaring der Bijbelsche mededeelingen. Thans gaan wij over, in de volgende hoofdstukken, tot de beschouwing van het uitgebreide bewijsmateriaal, dat in den jongsten tijd aan het licht is gekomen en aantoont:

ie. dat er een periode geweest is, waarin de aardkorst onstandvastig was, welke periode zich uitstrekte tot, geologisch gesproken, recente tijden; en welke uit een wetenschappelijk oogpunt beschouwd, het geloof aan het Schriftuurlijk verhaal van den zondvloed vergemakkelijkt;

2e. dat de een of andere ver reikende catastrophe van dien aard zich werkelijk heeft voorgedaan sinds het bestaan van den mensch.

Sluiten