Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze drift wordt diep landwaarts in aangetroffen, tot in de nabijheid

van Oxford toe, en op een hoogte, bij de Cotteswoldheuvels, van

omtrent negenhonderd voet.

Een typische illustratie van deze afzettingen vindt men te tast Bri-hton, de groote badplaats van Zuid-Engeland waar men ze nog op het voordeeligst kan bestudeeren. De afzetting is hie tachtig voet dik, en de oppervlakte vormt een doorloopende helling met de krijtrotsen, die naar de landzijde oploopen. Vroeger strek de afzetting zich een goed eindweegs in zee uit, maar het groot

deel ervan is door de golven weggeschuurd.

De voet van de rubble-drift wordt gevormd door een oud zeestran , dat thans vijftien of twintig voet buiten het bereik van het waterlij ligt. Men kan dit strand langs de kust waarnemen , over een fengte van een mijl of meer, zooals het rust op zijn rotsigen

Sr<Ded'massa bezinksel die er boven op ligt, moet daar onder zeer bijzondere omstandigheden zijn opgestapeld. Ze vertoont geenerlei regelmaat in de ligging harer lagen. Een schots en scheef^ door elkaar geworpen (ongelaagde) massa scherphoekige steenen en brokken krijtrots vormt de oppervlakte. Daaronder hgt een reeks onregelmatige, hoekige massa's van denzelfden aard met stu tertiaire rots-steen, waaruit de heuvels ,n den omtrek gevormd j Vooruitstekend van het profiel van de rotsklip, ziet men groote blokken van dezen tertiairen zandsteen, met scherpe of slechts

weinig afgesleten hoeken. Een van deze blokken had volgens 1 . Prestwich de afmetingen van acht maal twee maal twee voet.

De afzetting vertoont op sommige plaatsen duidelijke kenteekenen van een snelle en onstuimige opeenstapeling, terwijl men op andere plaatsen fijne, geplette lagen aantreft, die blijkbaar in rustig wate zijn afgezet. „Maar wat geheel ontbreekt, dat is een.g uitwerksel van rusteloos voortstroomend water; en evenmin is de hoek van de bedding der massa zoodanig, dat hij kan gevormd zijn onder

Sluiten