Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewoonlijk vrij is van eenige vermenging met zand of grint of zelfs met eenig gruis, en zonder eenige overblijfselen van zeeschelpen , zeer zelden met enkele rivierschelpen. Het kan gemakkelijk met de hand fijn gewreven worden tot een bijna onvoelbaar poeder, en toch zit het zóó vast ineen, dat het zich vele jaren staande houdt in verticale rotsklippen van honderd en meer voet hoogte. Te St. Joseph, in den staat Mexico, zag ik op een loodrechte klip van löss de versche indruksels van de schop, die vijftig jaar vroeger gebruikt was om daar een rijweg uit te graven. In China reisde ik mijlen ver tusschen loodrechte muren van löss, vijftig voet hoog, door een weg die door eeuwenlang gebruik ver was uitgesleten.

Het is zoo poreus, dat de regen doorsijpelt tot op den bodem toe, zoodat er nergens bronnen tevoorschijn komen dan op zijn grondvlak, en toch is. het, tengevolge van zijn capillaire aantrekkingskracht , nimmer volkomen vrij van vocht.

Wat zijn samenstelling betreft, is het bijna zuiver kiezelaarde, of zand, met een weinig kalksteen. Deze vult gewoonlijk de ontelbare buisvormige gaatjes, die de massa doorboren, en geven er zoowel zijn vastheid aan als zijn inwendigen verticalen bouw, zoodat het een loodrecht front behoudt overal waar het wordt uitgegraven. Zijn bijzondere eigenschappen zijn onmiskenbaar en zijn over de geheele wereld dezelfde.

Langs de Missouririvier, van de stad Kansas tot ver in Dakota, vormt löss de steile oevers van het dal, met een diepte van meer dan honderd voet. Groote oppervlakten in Rusland, China en Midden-Azië zijn er mee bedekt tot op nog grooter diepten, terwijl zijn aanwezigheid langs het Rijndal een verklaring geeft van de Duitsche benaming, waarmee het gewoonlijk wordt aangeduid.

Dat het met zijn verspreiding zoo onregelmatig in zijn werk is toegegaan, heeft de geologen voor een moeilijk vraagstuk gesteld. Het materiaal is zóó fijn, dat het gemakkelijk door den wind

Sluiten