Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stond van den oceaan tot de groote meren. Verder noordwaarts nam deze landinzinking in omvang toe, tot zelfs duizend voet of meer in de streek ten noordoosten van de Hudson-baai. Inzooverre komen de feiten vrij nauwkeurig overeen met hetgeen we hebben medegedeeld ten aanzien van de post-glaciale landverlagingen in Europa en Azië.

Maar er is een andere groep van feiten, van het grootste gewicht, samenhangende met de natuurkundige aardrijkskunde van het land, die, wanneer ze al niet rechtstreeks bij ons onderwerp zijn betrokken , er niettemin indirect van groote beteekenis voor zijn. We bedoelen de merkwaardige reeks van tijdelijke meren, die gevormd zijn geworden langs den zuidelijken rand van het ijs, bij het langzaam terugwijken van het gletscherfront van zijn uiterste zuidelijke uitbreiding.

Op het hoogtepunt van den ijstijd in Noord-Amerika strekte de vastelandsgletscher zich uit tot een onregelmatige lijn, getrokken langs de zuidkust van Nieuw-Engeland, ten zuiden vlak langs de stad New \ork, en in een onregelmatigen loop door New Jersey, Pennsylvanië en Ohio heen, totdat ze bij Cincinnati de Ohio oversteekt naar Kentucky, en van daar westwaarts verder loopt

') De litteratuur over de Noord-Amerikaansche gletscher-meren is zeer rijk. Voor een overzicht zie men mijn i>Ice Age in North America", hoofdstuk XV, en Chamberlin en Salisbury, i>Geology", Deel III, blz. 394—402. Meer in bijzonderheden afdalende bijdragen vindt men in het artikel van E. W. Claypole, over »De tijd der meren in Ohio", in de Transactions of the Geological Society of Edtnburgh, 1887; het artikel van Warren Upham over «Het gletscher-meer van Agassiz", in de U. S. Geol. Survey, Monograph XXV; dat van F. B. Taylor, «Geschiedverhaal van de groote meren" in Studies in Indiana Geographyj voorts in Dana's nManual of Geology" (4de uitgave), blz. 982; in Frank Leverett, «Gletscherformaties en afwateringskenteekenen van het Erieen Ohio-bekken" in U. S. Geol. Survey, Monograph XLI; in H. L. Fairchilds ïGletscherstroomen in de omgeving van de Finger-meren van New York" in het Bulletin of the Geological Society of America, Deel X, blz. 28—68.

Sluiten