Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wisconsin, meren van —. 203.

Withney, Prof. J. D., 18S.

Wolga, 256.

Wonder, natuur van het —, 81. middellijk —, 85.

— van den uittocht, 103, 104.

Woodwarth, R. S. aangehaald, 196.

Worchester, 309.

Wright, F. B., reis van — met den schrijver, door Azië, enz, 241.

— Mevrouw, reis van — met den schrijver door Engeland enz., 241.

Xerxes, 51.

Xisuthrus, 153, 154.

Yakutabaai, 218.

Yale-slot, 107.

Yangko, 248.

Yangtsekiang, 244.

York-New, 203.

Ijs, bezwaren tegen de — hypothese, 216,

— diktein Groenland, 195.

— druk. 195.

—masssa, oppervlakte van de —, 195.

—meer, pleistoceensch—, 97-

—tijd, duur van —, 205, geschiedenis van den — ; 190 en v.v.

een wezenlijke oorzaak 194 en v.v.

Ijstijd, proces van den —, 206.

hoelang de — geleden is, 201.

veronderstellende werking van den, 215.

Ijs, van het zuidel. halfrond, 295-

—zeebekken, 201.

Zaaitijd in Egypte. fig en v.v.

Zab, 156.

Zartan, 119.

Zeboïm, 135.

Zee, van Azov, 256.

Doode — 111. TT 3, 126, 127, 183.

inzinking van de — 188 en v.v. 261, 298. beschrijving van de — 127. omgeving van de — 1 32. Gele — 243.

Kaspische. 255, 256. Midd^llandsche — lagere ligging van de — 98, 112, "114.

Roode, 80, 85, 98.

beschrijving van den uittocht door de — 86,87Stille Zuid — 181. Ijs — 254, 263.

Zout -- 119, 276.

Zwarte — 263 en v.v. Zeehonden, 260 en v.v. Zeeland-Nieuw, 295.

Zekerheid van het historisch bewijs. 9.

Zendingswerk, beteekenis van het 9. Zoan, 100.

„Zon, sta stil", 63 en v.v. Zondvloed, Noachietische — 80, 140 en v.v.

hoofdstuk over den —, 140 en v.v.

verhaal van den — in den Bijbel, 141, 182.

vergelijking tusschen de — verhalen, 154 en v.v. verklaring van den — , 156.

Sluiten