Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

By den Uitgever van dit boek verscheen ook een goedkoooe uitgave van: H

Droomers van het Ghetto

Naar het Engelsch van J. 2ANGWILL door B. CANTER.

Ingenaaid 3 deelen ƒ4.50 — Gebonden 3 deelen f 5.90

"Dit is een kroniek van droomers, die in het Ghetto zijn opgestaan sedert zijn instelling in de zestiende eeuw tot zijn langzame verdwijning in deze dagen. Eenigen zijn historische figuren geworden onder de Joden alleen, anderen zijn doorgedrongen in ruimeren kring en dienden aan beroemde schrijvers tot model en alleenlijk de eischen van mijn onderwerp en de zwakke hoop op hun eenio" nieuw licht te doen vallen, deden mij het wagen hen nogmaals te behandelen, aldus leidt Zangwill zijn boek in.

Hier hebben we Spinoza, Heine, Mendelssohn, Lassalle, Beaconsw-- ™ar °°" Da Costa, Uriël Acosta en Nathan de

Wijze. Hier zijn de figuren uit mythologische milieus door een krachtige pen tot menschen gemaakt, tot menschen, zooals een groote geest ze gezien heeft.

„Dit boek,* zegt Zangwill, is de geschiedenis van een Droom die nog niet „bewaarheid is geworden."

Zijn droom waart rond door Smyrna, Amsterdam, Rome, Caïro Jeruzalem en de Karpaten, Londen, Berlijn enNew-York, alle figuren er in, afkomstig uit den eng begrensden kring van het Ghetto.

Als preludium dient het volgend sonnet aan „Mozes en Jezus":

Ik zag in droom twee Joden raak'lings schrijden,

Malkaar voorbij; één oud, gefronst zijn brauw,

Om 't hoofd een gloriekrans van haren grauw,

De and're jong, geheiligd na veel lijden.

*t Stadsvolk in woest rumoer van zot verblijden,

Naar Satan's lust, bemerkte beiden nauw,

Sjolem Aleichem prevelde elk flauw,

Doch schuwend malkaar's blik, keek elk terzijde.

Plots orgelzang uit cathedraal dreunt aan,

Uit synagoog, te zaam schier, schalmt luid zingen,

Maar elk koraal looft anderen profeet.

Voor t eerst bei Joden zien elkander aan,

En beider oog klaagt stom dezelfde dingen,

Eind looze wanhoop en een eind'loos leed.

Sluiten